Forebyg skader ved hjælp af fysioterapi

Fysioterapi

En skade er både smertefuld og kan ødelægge din livsglæde, da den kan gøre det umuligt for dig at udøve din yndlingssport. En skade kan også være til så stor besvær, at den eksempelvis forhindrer dig i at fungere ordentligt i hverdagen.

Hvem kan få skader?

Alle personer bliver udsat for belastninger i enten korte eller længere perioder. Med manglende funktionalitet i kroppen er der risiko for, at det medfører skader. Langt de fleste personer har større eller mindre problemer med muskler eller led. Det kan dog, uden den store kendskab til menneskets krop, være svært at kende problemets omfang. Der er mange personer, der går i uvidenhed om deres krops manglende funktionalitet, men som eksempelvis oplever spændinger og smerter i kroppens muskler og led. Dette er netop et tegn på manglende funktionalitet et sted i kroppen, hvor kroppens muskler og led kan blive overbelastet af den grund. Det er derfor vigtigt at reagere, hvis du eksempelvis oplever smerter og ømhed i kroppen på et generelt plan eller smerter ved specifikke bevægelser og stillinger. Jo tidligere problemet opdages, jo hurtigere kan skaden mindskes.

Få behandling for længevarende overbelastninger

En overbelastning opstår, hvis et område i kroppen bliver udsat for for meget belastning gennem længere tid. En overbelastning kan eksempelvis ske under træning eller i arbejdsstillinger under arbejdstiden. De samme bevægelser eller den samme arbejdsstilling vil med tiden blive smertefuldt, hvis kroppen ikke fungerer optimalt. Personer med mistanke om manglende funktionalitet i kroppen kan kontakte en forebyggende og behandlende fysioterapeut nær Kjellerup, som kan finde årsagen til overbelastningen. Herefter kan du få behandlet selve overbelastningen gennem blandt andet mobilisering og afspænding, hvorefter det også er muligt at forebygge mod, at skaden opstår igen.

Sådan forebygger du sportsskader

Efter behandlingen af skaden kan fysioterapeuten hjælpe dig med at forebygge mod kommende sportsskader gennem forskellige øvelser. Fysioterapien bliver på den måde ikke kun et redskab til at behandle skaden, men er også særligt til gavn for at undgå nye skader.

Forebyggelse af overbelastende arbejdsstillinger

En arbejdsrelateret skade fra en belastende arbejdsstilling kan også forebygges ved hjælp af en fysioterapeut. Ved at gennemgå arbejdsstillingerne kan fysioterapeuten få overblik over hvilke arbejdsstillinger, der belaster musklerne og leddene. Der er stor sandsynlighed for, at det ikke kun er dig selv, som bliver påvirket af de belastende arbejdsstillinger. Dine kollegaer kan blandt andet også få glæde af en vejledende fysioterapeut fra Ry, der kan indstille bordene og stolene korrekt til hver enkelte person. En optimal siddestilling vil mindske overbelastningen, så der forebygges mod kommende skader. Den optimale siddestilling vil øge komforten for hver enkelte medarbejder, hvor også andre faktorer såsom stress kan mindskes. Nakkespændinger kan eksempel øge stress, hvoraf stressen vil gøre spændingerne endnu værre. Hjælp til gode arbejdsforhold kan derfor give en stor positiv effekt på arbejdspladsen.

 

Keep in Motion v/ Jesper Abildtrup

Christian 8.s Vej 2

8600 Silkeborg

21 62 72 61