Tre tegn på at dit barn ikke trives

Børn

Alle børn møder udfordringer på deres vej. Udfordringer, der gør dem stærkere, og udfordringer, der hører sig til det at voksne op. Men ikke alle udfordringer er almindelige hverdagsproblemer.

Hvis du er blevet opmærksom på, at dit barn har ændret sig på det fysiske og/eller psykiske plan, er det vigtigt at reagere. Mistrivsel kan nemlig ikke alene påvirke barnet her og nu men også have betydning for barnets videre udvikling. Derfor kan en dygtig børnepsykiatri være guld værd, når barnets fortsatte ve og vel skal sikres.

Forskellige typer af tegn på mistrivsel

Mistrivsel er en vanskelig størrelse. Både vanskelig for det enkelte barn, som slås med problemerne, men også vanskelig for de voksne omkring barnet, som nemt rammes af en følelse af afmagt.

Men hjælpeløs er du langt fra. Modsat barnet har du som voksen tæt på barnet nemmere ved at spotte tegn på mistrivsel, end barnet har ved selv af se mistrivslen i øjnene.

Der findes mange forskellige ydre såvel som indre tegn på, at et barn ikke trives. Nedenfor får du en liste over nogle af de tegn, enhver forældre bør være opmærksom på.

  1. Fysiske tegn

Af de forskellige tegn på mistrivsel er fysiske tegn de nemmeste at få øje på. Manglende appetit, søvnbesvær, mange tilfælde af hovedpine samt blå mærker og sår på kroppen er alle tegn, der kan tyde på, at barnet har behov for hjælp. Særligt når der sker et sammenfald mellem disse tegn og måske yderligere problemer med barnets vægt og ufrivillig vandladning bør dine alarmklokker ringe.

  1. Psykiske tegn

Hvis et barn ikke trives, vil det have psykiske vanskeligheder, der vil komme til udtryk som følelsesmæssige tegn. Dette kan blandt andet være voksende indadvendthed, hyppige overreaktioner og raserianfald, koncentrationsbesvær og ikke mindst udbredt tristhed. Følelsesmæssige tegn er typisk sværere at opdage end fysiske tegn, hvorfor der også går længere tid, inden disse for alvor kommer til syne.

  1. Andre hyppige tegn på mistrivsel

Udover de netop omtalte fysiske og psykiske tegn kan andre pludselige ændringer i adfærden også være tegn på, at et barn ikke trives. Ændring af adfærd kan eksempelvis komme til udtryk i manglende tillid til andre mennesker, forsøg på at undgå kontakt med andre børn og voksne, selvdestruktiv adfærd og hang til at være konfliktsøgende.

Fælles for alle tegn på mistrivsel er, at du som voksen kan få hjælp hos en ungdomspsykiatri til udredning af mistrivsel, således at barnet kan få den nødvendige hjælp og støtte og komme tilbage på højkant.
Centrum Børne- og Ungdomspsykiatri v/Yvonne N. Korsholm
Bagsværd Hovedgade 119, 1
Bagsværd 2880
44 44 46 48