Hvad lærer du på et kursus i stresshåndtering?

Alle personer er til tider stressede. Denne stress kan skyldes egne ambitioner eller pres udefra, som sætter krav til, at du skal præstere. Dette er et typisk problem, som ses på arbejdspladsen.

 

Forskellen mellem langvarig og kortvarig stress

Når du er stresset, bliver din krop i stand til at præstere hurtigere og bedre for en stund. Dette er et naturligt fænomen og er ikke farligt – såfremt, at stressen kun er til stede i korte perioder. Hos personer, hvor stressen er til stede konstant eller ofte, så er det derimod ikke længere ufarligt. I denne situationer der nemlig tale om den langvarige stress frem for den kortvarige stress.Mens den kortvarige stress er et effektivt redskab til at få dig selv til at præstere bedre i bestemte situationer, vil den langvarige stress med tiden tære på din krop og mindske dit fysiske såvel som psykiske velvære. Af denne grunder det derfor vigtigt at være opmærksom på, om du er ramt af stress – og i så fald, om der er tale om langvarig stress eller kortvarig stress.

 

Få fokus på stress på arbejdspladsen

De fleste arbejdspladser har travlt, og det kan i sidste ende gå ud over medarbejdernes fysiske og psykiske tilstand. Af den grund er det relevant at kontakte en professionel erhvervspsykologsom på sætte stress på arbejdspladsen på dagsordenen. Det vil hjælpe de medarbejdere,som allerede er ramt af stress såvel som de medarbejdere, som er i risiko forogså at blive ramt af stress.

 

Som leder i virksomheden kan du med fordel arrangere et evidensbaseret kursus i stresshåndtering til dine medarbejdere. Gennemveldokumenterede metoder vil der blive sat fokus på mere trivsel og mindrestress på arbejdspladsen. Det vil således gavne den individuelle medarbejdersåvel som afdelingen og virksomheden som helhed. Formålet er at dine medarbejdere skal se deres liv som værende i balance. I den forbindelse kan detvære nødvendig at fjerne kilderne til stress for at fjerne de negative vægte i balancen. Det kan eksempelvis være at få fjernet nogle bestemte arbejdsopgaver,som medarbejderen ikke bryder sig om. Samtidigt kan det også være nødvendigt at hjælpe medarbejderen med at tilføje flere positive aspekter til arbejdet, så medarbejderes trivsel øges. Der vil således både være fokus på at fjerne de negative aspekter fra arbejdslivet samtidigt med, at der skal tilføjes positive aspekter til at finde den rette balance for medarbejderen.

 

På et kursus i stresshåndtering lærer alle virksomhedens medarbejdere således at håndtere stressen og finde ud af, hvordan det er muligt opretholde et arbejdsliv såvelsom et almindeligt liv i balance.