Kan børn gå til psykolog?

 

børnepsykolog

 

 

 

 

 

Personer i alle aldre kan have glæde af at gå til psykolog. Især børn kan have ekstra stor glæde af terapi hos en dygtig børnepsykolog i Aarhus, da det således er muligt at bearbejde problemer tidligt i livet, så de påvirker hverdagen mindst muligt fremover.

Typiske problemer hos børn

Det er sjældent, at børn selv at bevidste om, at de har et problem. De tror typisk, at eksempel mistrivsel er almindeligt for alle andre børn også. Som forælder er det af den grund vigtigt at være opmærksom på, om dit barn viser tegn på mistrivsel eller andre problemer, som påvirker hverdagen. Mistrivsel for børn kommer til udtryk på forskellig vis, og alle forældre bør derfor være opmærksomme på følgende tegn:

Depression:

Depression er et problem, som har fået større opmærksomhed gennem de senere år, da det er et meget udbredt problem hos alle aldersgrupper. Depression kan ramme børn såvel som voksne, så det er værd at undersøge, om dit barn eventuelt lider af en depression, hvis dit barn ikke trives. Mangel på energi og lyst til at være social er blandt de typiske tegn på depression hos børn, hvilket skolelærere typisk bider mærke i, hvis dette er tilfældet. Også manglende selvtillid eller et fysisk handikap kan påvirke børns adfærd i høj grad, hvilket der absolut skal rettes op på, så dit barn kan få opbygget en god selvtillid til at klare hverdagens udfordringer.

Sorg:

Sorg kan ramme børn af mange årsager. Dødsfald, sygdom og forældres skilsmisse er blandt de hyppigste årsager til sorg blandt børn. En stor familiemæssig ændring kan påvirke dit barns hverdag i høj grad ved, at en af forældrene eksempelvis skal undværes. Det kan være svært for barnet at tale med sine forældre om problemet, da barnet ofte kan føle sig splittet mellem forældrene i en skilsmisse. Ved at tage barnet til psykolog bliver der skabt rum og mulighed for, at barnet kan få talt om problemerne i fortrolighed med en voksen, som ikke har relation til forældrene.

Angst

Det er langt fra unormalt, at børn er bange for eksempelvis edderkopper eller mørke. I opvæksten bliver barnets horisont udvidet, hvor der blandt andet også bliver skabt forståelse for, hvad der er farligt, og hvad der ikke er farligt. Der kan dog være tegn på angst og fobier, hvis dit barn stadig reagerer voldsomt ved specifikke begivenheder eller bestemte objekter. Ved at gå til psykolog og få bearbejdet dit barns angst er det muligt at slippe af med problemet inden det udvikler sig. Du gør derfor dit barn en stor tjeneste ved at undersøge og behandle problemet tidligt i livet.

Økonomisk hjælp til børn

Det kan være en langvarig proces at få tilkendt psykologhjælp til dit barn, hvis det eksempelvis foregår gennem skolen og kommunen. Af den grund er det muligt at få tilskud fra ”Danmark” til eksempelvise en prisvenlig psykolog i Aarhus for at sikre, at dit barn hurtigt kan få hjælp til at minimere og fjerne problemerne. Jo før dit barn kommer til psykolog, jo større chance er der for, at dit barn kan blive fri fra de problemer han/hun oplever.

 

Psykologhuset Sdr. Palæ

Sønder Alle 10, 3. tv.

8000 Aarhus C

86 12 08 38