Hvad er Body SDS behandling?

body sds

Body SDS er en forkortelse for Body Self Development System. Begrebet dækker over et system for, hvordan kroppen kan udvikle sig ved egen hjælp. Body SDS er et behandlingssystem, der fokuserer på selvudvikling, sundhed, velvære og kropsterapi. Det er reelt set et todelt system. Den ene gren fokuserer på behandling, mens den anden del fokuserer på træning af kroppen. Målet for begge er behandling af skader og kropslig udvikling. Body SDS handler først og fremmest om at støtte kroppens evne til at helbrede sig selv ved hjælp af egne, naturlige ressourcer og funktioner.

Alternativt behandlingssystem

Body SDS er kendt som en alternativ behandlingsform, der kan forbedre både ens fysiske og psykiske velvære. Det skyldes, at behandlingen arbejder med kroppen som en helhed og ofte går dybere end andre behandlingsmetoder. Det er et behandlingssystem, der er skabt til det moderne menneskes udfordringer. I nutiden døjer mange mennesker med stress og lever et forjaget liv fyldt med stillesiddende arbejde, høje idealer og forventninger, og som følge af dette indtager mange medicin, alkohol og kemikalier, der ikke gør noget godt for kroppen. Body SDS handler om at afhjælpe denne usunde livsstil og den modløshed og stress, som det kan medføre, foruden at forøge det kropslige velvære. Behandlingen kan også bruges til at give patienten mere energi og forbedret præstationsevne, for eksempel på arbejdet eller ved sportsudøvelse.

Det afhjælper Body SDS

Behandlingsformen er særdeles effektiv over for en række livsstilslidelser og moderne skavanker, så som piskesmæld, smerter og hæmmet bevægelsesapparat, stress og angst, traumer samt forstuvninger og andre kropslige skader. Behandlingen tager altid udgangspunkt i patienten og tilpasses den enkelte person. Målet med behandlingen og med Body SDS generelt er altid at give patienten et stærkere helbred – både fysisk og psykisk.

Sådan foregår behandling med Body SDS

En behandling med Body SDS foregår på følgende måde. Behandleren taler først med patienten om problemet, og bestemmer ved hjælp af en forundersøgelse, hvor der skal sættes ind. Patienten ligger på en briks med kun et tyndt lagen over sig, mens behandleren benytter forskellige teknikker og metoder til at bearbejde forskellige punkter på kroppen. Som regel er de benyttede metoder en blanding af massage og tryk, og der gøres ofte brug af akupressur og tryk på særlige zoner og led. Imens skal patienten tage dybe vejrtrækninger, der er med til at løsne spændinger i kroppen. Behandlingens kombination af tryk, manipulation af led og kontrol af åndedrættet er med til at sætte gang i kredsløbet, ligesom det hjælper med at løsne kropslige spændinger. Resultatet vil som regel være øget kropsligt velvære og mental lethed.

Body SDS behandling findes især på Frederiksberg og i København.

Stabil Krop

Gammel Kongevej 143 St.

1850 Frederiksberg C

26 36 98 86