Få et harmonisk familieliv med familierådgivning

Familierådgivning

Familien er det vigtigste omdrejningspunkt for vores liv. Det er i vores familie, at vi vokser op fra barnsben, det er her, vi søger støtte til at træde ud i voksenlivet, og de fleste af os stifter selv familie på et tidspunkt i vores liv. I disse moderne tider kan familien se ud på mange forskellige måder. Familien i dag er ikke blot far, mor og børn. Den kan være mor og mor, far og far og også dine, mine og vores børn. Det er en befrielse for mange, at familien ikke længere er en fast enhed, men i stedet blødt op og mangfoldiggjort. Men med de nye muligheder kommer også ofte nye udfordringer og endda problemer.

Konflikter ved skilsmisse

Familien er så vigtig for vores liv, at det også er her, de største konflikter finder sted. Mange parforhold går i opløsning, hvilket kan være svært for begge parter, selv hvis det er en gensidig beslutning. En fredelig skilsmisse kan stadig være en udfordring, når parrene skal dele ikke blot ejendele, men ofte også den tid, opdragelse og omsorg, de tidligere i fællesskab har givet deres fælles børn. Er skilsmissen knap så fredelig, kan det ende med en svær situation for alle parter, især børnene. Her kan familierådgivning i mange tilfælde hjælpe et tidligere ægtepar til at lære at enes, og hjælpe hinanden og børnene gennem den svære tid – såvel som at opretholde et hensigtsmæssigt samarbejde om forældrerollen fremadrettet.

Familierådgivning til konfliktramte familier

Selv i familier, der ikke er udsat for en skilsmisse, kan der opstå problemer og konflikter i forhold til familielivet. Det kan skyldes alt fra sygdom, stress og dårlig kommunikation imellem parterne. Er der et barn i familien, som har det svært, er det ofte hensigtsmæssigt at inddrage hele familien i at løse denne udfordring. Familien kan ofte med fordel opsøge familierådgivning for at få løst problemet. Her vil familierådgivning ofte tage form af samtalebaseret coaching og terapi, alt efter problemets omfang. Gennem samtale kan de forskellige medlemmer af familien lære at kommunikere bedre med hinanden ved at sætte ord på de tanker og følelser, de hver især tumler med.

Hvor finder man familierådgivning i København? Der findes flere muligheder, og det kommer an på omfanget af problemet. Drejer det sig om konfliktløsning og problemer, hvor der ikke kræves psykologhjælp eller psykiater, kan en dygtig coach ofte hjælpe. Der findes flere steder, hvor der udbydes samtalebaseret coaching i København, så det gælder blot om at finde en behandler med speciale i familierådgivning.

Charlotte Bugge
Platanvej 26
2791 Dragør
29 43 68 73